Oude nieuwsberichten

“TRANSFORMATIE VAN HET SOCIALE DOMEIN”

De link aan het eind van deze tekst verwijst naar een populaire samenvatting van “Transformatie van het sociale domein”, een document dat u eveneens kunt aantreffen op de websites van de betrokken welzijnsorganisaties. De wereld van zorg en welzijn verandert in rap tempo. Een gevolg hiervan is dat er een groter beroep gedaan wordt op de samenleving. In “Transformatie van het sociale domein” beschrijven we de nieuwe bijdrage van welzijn in die veranderende wereld. Dat doen we aan de hand van de alledaagse welzijnspraktijk, de ervaringen van andere organisaties en diverse publicaties. We zijn ervan overtuigd dat het delen van dit denkproces  toegevoegde waarde heeft, met name voor het opnieuw inrichten van de verhoudingen tussen burgers, professionals en overheid. We zien het stuk nadrukkelijk als ‘work in progress’ en gaan er graag het gesprek over aan, omdat we denken dat het delen van de beschreven inzichten kan leiden tot de door ons gedroomde vernieuwing. Vernieuwing die uitgaat van een visie waarbij de burger met zijn ambities, talenten en verlangens weer centraal komt te staan.

Klik op de link voor de volledige flyer!  Qrne_Visiestuk_regioArnhem_ISSU

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.