Oude nieuwsberichten

bezuinigen

Caleidoz werkt aan een evenwichtige lokale samenleving.

Caleidoz is een gevestigde naam binnen het sociaal domein in de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Rijnwaarden en de brede regio Liemers. Het biedt tal van interventies die inwoners in staat stellen zoveel als mogelijk hun eigen leven te leiden en betrokken te zijn bij hun leefomgeving. De interventies dragen bij aan evenwichtige lokale samenleving, de missie van Caleidoz. Evenwicht ontstaat bij een toename van betrokkenheid van inwoners binnen hun gemeente. Caleidoz heeft tot doel om deze betrokkenheid te vergroten. Dit doet Caleidoz door onder andere het aanbieden van collectieve preventieve voorzieningen, die burgers zowel individueel als in sociale samenhang in staat stellen inhoud te geven aan de meest passende manier van het vormgeven van hun betrokkenheid.

DICHTBIJ BURGERS

Caleidoz werkt dichtbij burgers, beweegt mee, ontplooit initiatieven, gaat nieuwe samenwerkingsverbanden aan en werkt steeds meer met in plaats van alleen voor burgers. We werken nauw samen met diverse organisaties, gemeenten en sociale teams in de toegang tot het sociaal domein. We stimuleren ontwikkelingen in het sociale domein en verbinden ze met welzijn. Samen met partners kunnen we zo bewegen van zwaardere zorg naar lichtere vormen van zorg naar welzijn

900 VRIJWILLIGERS, 50 BEROEPSKRACHTEN

In de loop van 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor een fusie met Stichting Welzijn Rijnwaarden, de fusie heeft per 1 jan 2017 plaatsgevonden. Tot en met de fusiedatum zijn ruim 900 vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van deze welzijnsactiviteiten. Zij worden ondersteund door de ruim 50 professionals die werkzaam zijn bij Caleidoz.

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.