Oude nieuwsberichten

Missie en visie

Werken aan een evenwichtige lokale samenleving

Het is onze missie om met alles wat we doen bij te dragen aan een evenwichtige lokale samenleving. We zijn ervan overtuigd dat deze kan ontstaan wanneer mensen zich erbij betrokken voelen en eraan kunnen bijdragen, vanuit zelfregie en op de best passende manier. Iedereen heeft zijn of haar medemens en de samenleving wat te bieden! We willen hieraan bijdragen vanuit een ‘hands on’- mentaliteit. Bij deze snelle tijd passen geen grote, meerjarige beleidsplannen.

Caleidoz heeft een sterke missie en visie, weet waaraan het wil bijdragen en wat partners van onze inzet verwachten. Vandaar ook de titel van dit stuk: beleidsvisie en –missie. We doen wat nodig is, met onze missie om bij te dragen aan een evenwichtige lokale samenleving steeds als vertrekpunt. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen wil en kan bijdragen.

De samenleving verandert in rap tempo. Die veranderingen betekenen voor Caleidoz, als welzijnsorganisatie die dichtbij burgers werkt, meebewegen, initiatieven ontplooien, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en meer met in plaats van voor burgers werken. En dat deden onze beroepskrachten in de achter ons liggende periode, samen met onze ruim 600 vrijwilligers!

Het betekent ook verbindingen leggen. Dat hebben we in de achter ons liggende periode gedaan, onder andere met zorgorganisaties, de Regionale Sociale Dienst en woningcorporaties. Daaruit zijn mooie, innovatieve projecten ontstaan: een inloop van Welzijn met zorgcliënten van Zozijn en GGNet, samenwerking rondom talentenontwikkeling met de sociale dienst, wijkpunt de Methen en ontmoetingspunt Steenhuizen voor Zevenaar en Beumerskamp voor Doesburg.

U kunt de Beleidsmissie en -visie 2016-2017 (pdf) downloaden

Ontmoeting in woord en beeld
Samen (verder) werken aan ontmoetingsmogelijkheden. Caleidoz werkt samen met inwoners in de gemeenten Zevenaar en Doesburg aan allerlei passende vormen van ontmoeting. Vaak is Caleidoz ‘mogelijk maker’, waarbij het initiatief vanuit mensen zelf komt, soms initiëren we een activiteit zelf, omdat we een gedeelde behoefte zien. In het kwartaalblad van september 2016 leest u ontmoetingsactiviteiten als startmotor voor een rijker leven. U kunt het Kwartaalblad ontmoeting (pdf) downloaden en het filmpje over de kracht van ontmoeting bekijken.

Informele zorg in woord en beeld
We willen het thema ‘informele zorg’ niet alleen op de agenda zetten, maar ook een gezicht geven. Of eigenlijk: drie gezichten. Kijk maar eens naar wat Sandra en Theo en Thea voor anderen, de samenleving en eigenlijk ook zichzelf betekenen. U kunt het filmpje bekijken

In juni is het eerste magazine In Woord en Beeld verschenen, U kunt het Kwartaalblad Informele Zorg (pdf) downloaden. 

 

 

 

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.