Oude nieuwsberichten

Medewerkers

Een team van deskundige medewerkers zorgt voor een groot aantal activiteiten. Zij worden daarbij ondersteund door vele vrijwilligers. Samen organiseren zij een groot aantal activiteiten op het gebied van ontmoeting, zelfontplooiing, beweging en ontspanning. Ook verlenen zij allerlei diensten aan inwoners van Zevenaar die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Maar ook een luisterend oor, begeleiding en structuur bij het invullen van een zinvolle dagbesteding of deelname aan het maatschappelijk gebeuren. Uitgangspunt is de vraag van de burger en samen met hem/haar zoeken naar een passende oplossing.

Ons team

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.