Oude nieuwsberichten

Over Caleidoz

De samenleving is volop in beweging. In het veld waar welzijnsorganisaties actief zijn, verandert er de komende jaren heel veel. De gemeenten bezuinigen fors. De bevolking vergrijst. Nieuwe wetten worden ingevoerd. Er breken andere tijden aan, waarin burgers meer het heft in eigen hand moeten nemen, ook zij die in een kwetsbare positie verkeren. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijnswerk, dat zich opnieuw op haar positie zal moeten bezinnen. Op dit moment staan wij, Caleidoz, met ons welzijnswerk midden in de Zevenaarse samenleving. Wij willen feeling krijgen en behouden met wat er leeft, in het centrum, maar tevens in de 5 kernen (Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum, Oud-Zevenaar) en Zevenaar zelf. Wij willen welzijn vertalen naar wat er leeft in de gemeente en aansluiten bij de behoeften op kleine schaal. Wij willen er zijn voor alle inwoners van de gemeente Zevenaar, maar met speciale aandacht voor de mensen die in een kwetsbare positie verkeren en voor hen die risico lopen. We willen dat anders doen dan voorheen gericht op de versterking van de eigen kracht van mensen en het meer benutten van de potentie van mensen. Doelgericht dus, met alles wat daarbij hoort: herbezinning op ons huidige dienstenaanbod, aanjagen van initiatieven in plaats van zelf doen, (nog) meer inzet van vrijwilligers en samenwerken om het welzijns- en vrijwilligerswerk te koppelen aan wonen, onderwijs, zorg en werk. Wij willen maatwerk leveren.

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.