Oude nieuwsberichten

Bezoekdienst bij levensvragen

Mensen kijken in de loop van hun leven af en toe terug op hun leven, ze denken na over hoe en waarom hun leven gegaan is zoals het is gegaan. Herinneringen ophalen aan het leven, helpt om bewust te blijven van de eigen kwaliteiten en levenservaring. Soms worstelen mensen hierbij met levensvragen, dit kan leiden tot piekeren als ze er met niemand over kunnen praten. Naarmate mensen ouder worden hebben ze vaak minder belangrijke personen in hun leven (familieleden, vrienden, ex-collega’s). Men praat niet graag over levensvragen met de kinderen om hen emotioneel niet te belasten of in verwarring te brengen. Hulpverleners zoals thuiszorgmedewerkers hebben vaak geen tijd voor zulke gesprekken of zijn onvoldoende geschoold.

Mensen die blijven piekeren over hun levensvragen, kunnen hierdoor slaapproblemen krijgen. Te weinig slapen leidt tot moedeloosheid en minder energie. De bezoekdienst bij levensvragen heeft als doel om mensen van 55 jaar en ouder hierin te ondersteunen, door hen een gesprekspartner te bieden. Deze gesprekspartner is een geschoolde vrijwilliger (55+) die behoefte heeft aan meer verdiepende of meer diepgaande gesprekken, en voldoening haalt uit deze gesprekken. Degene met levensvragen kan door de gesprekken een nieuw emotioneel en psychisch evenwicht vinden. Er is dan ruimte voor nieuwe sociale contacten en activiteiten.

Wilt u meer informatie over deze bezoekdienst neem dan contact op met 0313-820030 of w.langeveld@caleidoz.nl

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.