Oude nieuwsberichten

Klachtenregeling

Onderstaande procedure is bestemd voor klanten van Caleidoz, die ontevreden zijn over een product, dienst of vrijwilliger/medewerker en overwegen een klacht in te dienen.

Procedure:
•U wend zich tot de desbetreffende medewerker en geeft aan een klacht te hebben en deze te willen indienen.
•Wanneer u om enige redenen hierbij ondersteund wil worden, kunt u gebruik maken van de medewerker kwaliteit van Caleidoz (zie toelichting rol medewerker kwaliteit).
•De medewerker van Caleidoz meldt de klacht of aanzet tot klacht bij de direct leidinggevende en de directeur, via het digitale registratiesysteem. De manager is de regievoerder van de afhandeling van de klacht. De directeur is op de hoogte van de melding en ondernomen acties via het digitale registratie systeem.
•De medewerker van Caleidoz handelt de klacht samen met u af, onder supervisie van de direct leidinggevende.

•Indien dit niet leidt tot een bevredigend resultaat, vindt er contact plaats tussen u en de directeur. De gevolgde procedure zal daar worden besproken en de directeur zal u op de hoogte stellen van de verder voortgang van de klachtbehandeling, n.l. de regionale klachtencommissie Welzijn en Zorg Nederland waar Caleidoz bij aangesloten is. Deze is ondergebracht bij Het Spectrum te Velp.

Klachtenregeling vrijwilligers:
Voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor Caleidoz geldt een interne klachtenprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker kwaliteit.

Contact:
Caleidoz, Medewerker kwaliteit Mw. M. Boshuis,
Steenhuizen 6, 6901 JL Zevenaar, Mobiel 06-20635563, m.boshuis@caleidoz.nl

Toelichting rol medewerker kwaliteit:
Indien u begeleiding of informatie wenst bij de te volgen procedure kunt u gebruik maken van de medewerker kwaliteit.

Zij heeft de volgende taken:
•verduidelijken van de klacht
•bemiddelen naar een oplossing
•hulp bieden bij het op schrift stellen van de klacht
•klant ondersteunen bij de te volgen procedure
•informatie geven over de te volgen procedure

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.