Oude nieuwsberichten

Klachten

Klacht
Caleidoz verleent dagelijks aan veel cliënten diensten. Onze medewerkers en vrijwilligers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er kunnen echter misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan over de behandeling of bejegening. Daarom kent Caleidoz een eigen klachtenregeling. Caleidoz is ook aangesloten bij een onafhankelijke Klachtencommissie WMK voor welzijnsinstellingen in Gelderland via CMO Spectrum.

Compliment
Heeft u een compliment voor Caleidoz of één van haar medewerkers dan horen wij dat graag.

U kunt uw klacht/compliment ook schriftelijk of per e-mail aan ons toezenden, dan neemt de medewerker Kwaliteit contact met u op.

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.