Oude nieuwsberichten

Huisbezoek bewoners Het Mauritsveld

De vrijwillige ouderenadviseurs van welzijnsinstelling Caleidoz gaan de komende weken een huisbezoek brengen aan de bewoners van ‘het Mauritsveld” Er verandert veel in de wetgeving en voorzieningen in de zorg en voor elke burger is het belangrijk zich voor te bereiden op de toekomst. De bewoners worden geïnformeerd over de veranderingen, de voorzieningen in Doesburg en waar en hoe ze antwoord kunnen vinden op vragen over hun persoonlijke situatie.

Wilt u ook zo’n informatief bezoek of heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit of financiën neem dan contact op met de ouderenadviseur tel 0313-820030 of mail w.langeveld@caleidoz.nl

U bent ook van harte welkom op het inloopspreekuur voor senioren op De Linie 4, elke woensdag van 10:00-11:30 uur en in IJsselzicht elke eerste maandag van de maand van 15:00-16:00 uur.

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.