Oude nieuwsberichten

Caleidoz Welzijn al enige maanden actief in Doesburg

Caleidoz Welzijn Zevenaar draait al enige maanden in Doesburg. Het ouderenwerk van voormalig Carion heeft een volledige doorgestart gemaakt.

Wekelijks kunnen inwoners van Doesburg die behoefte hebben aan ontmoeting op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag en woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Inloop De Linie. Door het laagdrempelig aanbieden van activiteiten als Schildersoos, Biljart, Bridge, Klaverjas, Computer Inloop en Open Tafel wil Caleidoz deze mensen ondersteunen. Gedurende 4 dagen in de week is in De Linie de dagbesteding geopend. Ouderen met een indicatie krijgen hier door professionele begeleiding, een zinvol dagprogramma, bestaande uit stimulerende en activerende activiteiten, aangeboden. De ouderenadviseur geeft advies op gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en financiën. De Hulpdienst Vervoer regelt vervoer en begeleiding naar ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio door vrijwilligers met een personenauto. De Maaltijdvoorziening is bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Het is mogelijk te kiezen uit een ruim assortiment vriesvers maaltijden die wekelijks door vrijwilligers aan huis worden bezorgd. Door tien minuten in de magnetron is de maaltijd klaar voor consumptie.

Neemt u voor meer informatie over de diensten van Caleidoz contact op met, De Linie 4, 6982 AZ Doesburg. Telefoon (0313) – 820 030.

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.