Oude nieuwsberichten

Maandelijks archief: oktober 2016

Caleidoz op bezoek bij senioren

De vrijwillige ouderenadviseurs van welzijnsinstelling Caleidoz gaan de komende weken een huisbezoek brengen aan bewoners huisbezoekvan seniorenwoningen in de wijken Noordelijk- en Zuidelijk Molenveld.  We zijn benieuwd naar wat er leeft onder zelfstandig wonende ouderen in die wijken en welke vragen en behoeften ze hebben.

Hoe kan ik zo lang  mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven? De vrijwillige ouderenadviseur kan u informeren over de voorzieningen in Doesburg en waar u terecht kunt met vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie.

huisbezoek-2Wilt u ook zo’n informatief huisbezoek of heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit  of financiën neem dan contact op met de ouderenadviseur  (0313) 820 030 of mail naar w.langeveld@caleidoz.nl. U bent ook van harte welkom op het inloopspreekuur voor senioren op de Linie 4 elke woensdag van 10:00-11:00 uur .

Ontmoeting in woord en beeld

Samen (verder) werken aan ontmoetingsmogelijkheden. Caleidoz werkt samen met inwoners in de gemeenten Doesburg en Zevenaar aan allerlei passende vormen van ontmoeting. Vaak is Caleidoz ‘mogelijk maker’, waarbij het initiatief vanuit mensen zelf komt, soms initiëren we een activiteit zelf, omdat we een gedeelde behoefte zien. Lees in het Kwartaalblad ontmoeting hoe een ontmoetingsactiviteit het leven van Gertie Jordens en Willy te Braak heeft veranderd en bekijk het filmpje over de kracht van ontmoeting.

Gertie Jordens

Gertie Jordens

Mevrouw Willy te Braak

Mevrouw Willy te Braak

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.