Oude nieuwsberichten

Maandelijks archief: juni 2013

Caleidoz Welzijn al enige maanden actief in Doesburg

Caleidoz Welzijn Zevenaar draait al enige maanden in Doesburg. Het ouderenwerk van voormalig Carion heeft een volledige doorgestart gemaakt.

Wekelijks kunnen inwoners van Doesburg die behoefte hebben aan ontmoeting op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag en woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Inloop De Linie. Door het laagdrempelig aanbieden van activiteiten als Schildersoos, Biljart, Bridge, Klaverjas, Computer Inloop en Open Tafel wil Caleidoz deze mensen ondersteunen. Gedurende 4 dagen in de week is in De Linie de dagbesteding geopend. Ouderen met een indicatie krijgen hier door professionele begeleiding, een zinvol dagprogramma, bestaande uit stimulerende en activerende activiteiten, aangeboden. De ouderenadviseur geeft advies Lees verder

Caleidoz neemt de taken over van het failliete Carion

DOESBURG – De Zevenaarse welzijnsinstelling Caleidoz gaat zich ontfermen over het ouderenwerk in Doesburg. Caleidoz neemt de taken over van het failliete Carion.

Het betreft de maaltijdvoorziening en de dagbesteding. Caleidoz gaat ook in gezondheidscentrum De Linie met ouderenwerk aan de slag.

Caleidoz schiet Doesburg te hulp nu duidelijk is geworden dat Carion geen doorstart gaat maken. Deze week is al bekend gemaakt dat Markant Kinderopvang zich over de peuterspeelzalen gaat ontfermen. Het contract met Caleidoz loopt tot 31 december 2014.

Caleidoz in het nieuws
  • No items found in feed URL: http://news.google.com/news/section?cf=all&ned=nl_nl&q=caleidoz. You requested 5 items.